Verplicht in Vlaanderen ,Brussel en Wallonie.

Wanneer u de tank niet tijdig neutraliseert ,kan er een lek ontstaan en een milieuvervuiling van water en bodem met hoge saneringskosten vandien .Het is wettelijk verplicht om uw oude mazouttank of stookolietank te neutraliseren wanneer u de woning later verkoop of bij erfenis, de notaris zal dan de attesten van buitengebruikstelling opvragen aan de eigenaar van de woning.