Tank opvullen

biofill-nl-20170601-fr.jpg#asset:181 

Vragen over biofill opvul hars???

Is het gebruikte schuim Biofill niet te licht zodat de tank kan naar boven komen ?

 

Neen, Biofill heeft een eigen gewicht van 150 kg per m³ dit is voldoende om de tank onder de grond te houden, trouwens een tank die al jaren in de grond zit wordt aangezogen door het grondwater en komt nooit omhoog de tank zit  als het ware vastgezogen in de grond vergelijkbaar met een lege emmer die in de modder zit. Trouwens wanneer u zonder mazout zit komt de tank toch ook niet omhoog?

 

Is een andere vulling niet beter (of goedkoper)?

 

Wanneer je een tank vult met zand of beton komen er zware vrachtwagens bij te pas en eventueel extra pompwagens om het zand of beton te verpompen naar de tank, dit is  omslachtiger ,duurt langer en is duur !In de verste rondingen van de tank bestaat de kans dat de tank niet gevuld is en kunnen er grondverzakkingen optreden. Wanneer zand nat wordt zal het verzakken.

Biofill zal gelijkmatig vanaf achteraan de tank opvullen ,de hardheid is instelbaar ter plaatsen.Wij kunnen het schuim zo hard maken als je zelf wil.

Met 55 ltr Biofill kan je een kubieke meter hardschuim maken. Wat wanneer de tank na het vullen  toch verwijdert wordt?

 

Biofill is achteraf vrij eenvoudig te verwijderen, hetzij manueel (versnijden en brokken afbreken) hetzij met hogedruk waterstraal (500bar en hoog debiet) waardoor de schuimstructuur volledig wordt verbroken. Het Biofill hars is grond verbeteraar op basis van ureum en kan gratis ingeleverd worden of u mag zelfs het Biofill restafval in de aarde vermengen in uw eigen tuin. Je kan de tank zonder problemen uit de grond trekken. In tegenstelling met zand of beton, waarbij  er zeer veel gewicht aan afval ontstaat en het zeer omslachtig is om het zand uit de tank te halen of een brok beton van bv 5m³ te verpulveren. Door het gewicht kan de tank nog moeilijk uit de grond gehesen worden wanneer het zand of beton nog aanwezig is in de tank.

Is er nog een ander schuim dat gebruikt wordt om tanks op te vullen?


Ja, Nog steeds wordt veel Pur (Bioschuim)Polyuretaan schuim gebruikt om tanks op te vullen. Pur is chemisch en het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden die met Pur willen werken omdat  bij het verspuiten van PUR schadelijke stoffen vrijkomen. Pur is ook moeilijk te recycleren. Pur zet te snel uit waardoor de tank op het verste punt van het pistool niet is opgevuld.

Biofill  is biologisch en composteer baar en dus ook biologisch afbreekbaar aan 60° en  wordt ook gebruikt als grond verbeteraar, onze werknemers hebben geen veiligheidsmaskers en filters nodig om het schuim in de tank te spuiten.totaal geen gevaar voor milieu en gezondheid.

Biofill schuim wordt achteraan de tank geïnjecteerd  zodat ook daar de tank steeds 100 % vol zit.


De10belangrijkste voordelen van

1. Het is een compacte Biofill installatie dewelke in een kleine camion of bestelwagen kan geplaatst worden, dus  geen zware vrachtwagens meer op uw oprit die zorgen voor verzakkingen en weg versperringen.

2. De Biohars installatie is eenvoudig en  tot 2/3 goedkoper dan enig andere spuitinstallatie om tanks op te vullen.

3. De harsinstallatie produceert 1m³ harsschuim uit 55 ltr hars en dit in 3 minuten .De tank wordt voor 100% opgevuld

4. Het Biofill eind product  is geurloos niet chemisch en laat geen vlekken na op beton of andere verhardingen en dus ook bij eventueel morsen snel opgekuist!

5.Zeer weinig onderhoud van de Biofill hars installatie .De reactor (pistool)waarmee gespoten wordt is snel te reinigen met warm water.

6. Biofill is 100% biologisch en gratis recycleer baar als bodemverbeteraar.

7.De hardheid van het Biofill schuim kan ter plaatse handmatig worden ingesteld afhankelijk van de ballast (parking,onder woning of gazon,tuin).

8. U kan met de Biofill harsinstallatie ook andere werken uitvoeren zoals het opvullen van holle ruimten, oude riool leidingen  opvullen, verzakte vloeren liften, ,verstevigen van dijken ,Biofill agro kan gebruikt worden als substraat in de glasteeltbouw, aanleggen van groene daken, muren …..

9.Wij leveren uw Biofill spuitinstallatie  en uw werknemers worden gratis opgeleid.

10. personeel hoeft geen veiligheidsmaskers meer te dragen en te vrezen voor hun gezondheid !!!!

 

Mail ons indien interesse via info@piva-oil.be