Lek in uw mazouttank? Laat deze onmiddellijk herstellen!

Vermijd bodemverontreiniging

Bij een lek in uw mazouttank kan er grondwater in uw tank binnensijpelen. Omdat water een grotere soortgelijke massa heeft dan stookolie, zal de stookolie omhoog geduwd worden. Pas als het grondwater in droge periodes daalt, kan de stookolie uit de tank lopen en uw bodem verontreinigen. Door snel op te treden, kunt u dan ook de kans op bodemverontreiniging minimaliseren.

Laat uw tank regelmatig controleren

Als u een stookolietank hebt, bent u maar beter voldoende verzekerd. Een bijkomende polis zorgt ervoor dat u ook bij een lek gedekt bent. Regelmatige controle van uw mazouttank is bovendien bij wet verplicht. Ook bij neutralisatie is een tankcontrole aan te raden.

Lees meer over de wetgeving rond mazouttanks. Of contacteer Piva Oil voor een controle.