Verpompen stookolie en mazout

Meestal zijn bij het uitvoeren van een tank neutralisatie de tanks bijna leeg gestookt ,maar soms kan het zijn dat er nog een aanzienlijken hoeveelheid goede stookolie aanwezig is in de tank, deze stookolie kunnen wij filteren en verpompen naar een andere tank die u ons aanduid, de prijs voor het verpompen en filteren is afhankelijk van het traject dat de tankwagen moet afleggen. Let op de laatste 300 ltr tankresten worden nooit aanschouwd als goede stookolie omdat deze slibresten kunnen bevatten. U kan ons steeds contacteren op het nummer 016/630106 voor meer informatie hierover.


tank reinigen
tank reinigen