Wetgeving voor mazouttanks

De Vlarem II is de wetgeving die de opslag van mazout in mazouttanks regelt. Hierin staat dat een mazouttank, stookolietank die niet meer in gebruik is, geneutraliseerd moet worden dit door het wegnemen ,verwijderen van de tank of door opvulling met inert materiaal . Dit om bodem- en grondwaterverontreiniging te vermijden bij een eventueel lek. Bovendien schrijft de wetgeving voor dat ondergrondse mazouttanks regelmatig gecontroleerd moeten worden. 

Ongebruikte mazouttanks

Om aan de Vlarem-wetgeving te voldoen, kunt u uw ongebruikte mazouttank verwijderen. In ruim 80 % van de gevallen is wegname echter niet mogelijk en worden de tanks opgevuld met inert materiaal zoals BIOschuim©.Enkele een erkende tanktechnieker mag beslissen of de tank kan worden weggenomen. Als dat niet het geval is, wordt de reden hiervan vermeld op onze Vlarem-attesten.

Wie mag de tankwerken uitvoeren?

Diezelfde wetgeving voor mazouttanks stelt dat alleen een erkend tanktechnicus of milieudeskundige de werken mag coördineren en uitvoeren. De tankresten moeten worden vervoerd en gestort volgens de Ovam-code. De erkende technicus stelt na het beëindigen van de tankwerken een attest op met de vermelding van zijn erkenningsnummer: PIVA OIL NR° SV000792.

Verkoop van een woning met niet meer aangesloten mazouttank

Verkoopt u een woning met mazouttank? Dan kan de akte alleen worden verleden nadat u het certificaat van buitendienststelling van uw tank verkregen hebt. Bij een bovengrondse tank of keldertank is het voor de wetgeving voldoende om de tank te laten ledigen en reinigen. Toch raden makelaars aan om de tank weg te halen, want dat geeft een betere indruk bij eventuele kandidaat-kopers.

Piva oil werkt samen met de vastgoedsector, Esso brandstoffenhandelaars en installateurs centrale verwarming. Zij raden aan nog een tanklektest te laten uitvoeren net voor de neutralisatie zo kan u later bij een eventuele verkoop de kandidaat kopers beter overtuigen door middel van een extra Vlarem conformiteitsattest dat de tank nog dicht was tijdens de dag van de neutralisatie.

Wetgeving tankcontrole bij particuliere mazouttanks

Sinds het jaar 2000 moet elke ondergrondse stookolietank die aangesloten is aan een verwarmingsinstallatie, voorzien zijn van een overvulsysteem en moet de tank een ultrasone lektest ondergaan:

  • Ondergrondse mazouttanks < 5000 liter: om de 5 jaar.
  • Ondergrondse mazouttanks > 5000 liter: om de 2 jaar.
  • Ondergrondse mazouttanks voor professionele doeleinden: om de 2 jaar.
  • Bovengrondse mazouttanks: niet langer verplicht. Toch blijft een tijdige controle aangeraden.

Voor al deze werken ontvangt u een attest dat uw notaris nodig heeft om de akte te verlijden. Dit volgens het nieuwe decreet van April 2009 Art 6.5.5.5 Vlarem II.

Hebt u vragen over de wetgeving over mazouttanks of wilt u ons inschakelen voor uw tankwerken? Contacteer ons dan. Onze gespecialiseerde technici helpen u graag verder.