Wetgeving voor mazout tanks

Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?

De manier om een stookolietank definitief buiten gebruik te stellen, is afhankelijk van het volume van de tank.

Inhoud minder dan 5.000 kg

De tank moet leeggemaakt worden. Als de tank in de grond is ingegraven is, moet bekeken worden of de tank kan worden verwijded. Als de tank niet verwijderd  kan worden, moet de rede van niet weg -name op het attest worden vermeld in overleg met een erkende technicus en mag de tank worden opgevuld met inert materiaal zoals Biofill hars.

De erkende technicus stelt sinds 1 maart 2009 bij de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank een certificaat op waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. 

Het certificaat vermeldt onder meer zijn naam en erkenningsnummer.

Stookolietank met een inhoud van 5.000 kg of meer

Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg gasolie of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling (al dan niet omwille van lekken) leeggemaakt én gereinigd worden en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd worden of bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkend technicus of milieudeskundige, geledigd, gereinigd en opgevuld worden met inert materiaal zoals Biofill hars.

Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg gasolie of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling (al dan niet omwille van lekken) leeggemaakt én gereinigd worden en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd worden of bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkend technicus of milieudeskundige, geledigd en gereinigd worden.

Vanaf 1 juni 2015 stelt de erkende technicus of deskundige een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

In alle gevallen moeten de nodige maatregelen genomen worden rond explosiebeveiliging en voorkoming van milieuverontreiniging (bodem- en grondwater).

Om de tank zelf te verwijderen moeten de eigenaars volgens het VLAREM geen erkende firma inschakelen.Ongebruikte mazouttanks

Om aan de Vlarem-wetgeving te voldoen, kunt u uw ongebruikte mazouttank verwijderen. In ruim 80 % van de gevallen is wegname echter niet mogelijk en worden de tanks opgevuld met inert materiaal zoals Biofill hars.Enkel een erkende tanktechnieker mag beslissen of de tank kan worden weggenomen. Als dat niet het geval is, wordt de reden hiervan vermeld op onze Vlarem-attesten.

Wie mag de tankwerken uitvoeren?

Diezelfde wetgeving voor mazouttanks stelt dat alleen een erkend tanktechnicus of milieudeskundige de werken mag coördineren en uitvoeren. De tankresten moeten worden vervoerd en gestort volgens de Ovam-code. De erkende technicus stelt na het beëindigen van de tankwerken een attest op met de vermelding van zijn erkenningsnummer: PIVA OIL NR° SV000792.

Verkoop van een woning met niet meer aangesloten mazouttank

Verkoopt u een woning met mazouttank? Dan kan de akte alleen worden verleden nadat u het certificaat van buitendienststelling van uw tank verkregen hebt. Bij een bovengrondse tank of keldertank is het voor de wetgeving voldoende om de tank te laten ledigen en reinigen. Toch raden makelaars aan om de tank weg te halen, want dat geeft een betere indruk bij eventuele kandidaat-kopers.

Piva oil werkt samen met de vastgoedsector, Esso brandstoffenhandelaars en installateurs centrale verwarming. Zij raden aan nog een tanklektest te laten uitvoeren net voor de neutralisatie zo kan u later bij een eventuele verkoop de kandidaat kopers beter overtuigen door middel van een extra Vlarem conformiteitsattest dat de tank nog dicht was tijdens de dag van de neutralisatie.

Wetgeving tankcontrole bij particuliere mazouttanks

Sinds het jaar 2000 moet elke ondergrondse stookolietank die aangesloten is aan een verwarmingsinstallatie, voorzien zijn van een overvulsysteem en moet de tank een ultrasone lektest ondergaan:

  • Ondergrondse mazouttanks < 5000 liter: om de 5 jaar.
  • Ondergrondse mazouttanks > 5000 liter: om de 2 jaar.
  • Ondergrondse mazouttanks voor professionele doeleinden: om de 2 jaar.
  • Bovengrondse mazouttanks: niet langer verplicht. Toch blijft een tijdige controle aangeraden.

Voor al deze werken ontvangt u een attest dat uw notaris nodig heeft om de akte te verlijden. Dit volgens het nieuwe decreet van April 2009 Art 6.5.5.5 Vlarem II.

Hebt u vragen over de wetgeving over mazouttanks of wilt u ons inschakelen voor uw tankwerken? Contacteer ons dan. Onze gespecialiseerde technici helpen u graag verder.